Hoạt động chuyên môn

4qe

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

  SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG Nội dung: Tên hoạt động: HỘI THẢO VỀ TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ VĂN TUỔI THƠ Mục đích: GV biết hướng dẫn học sinh lựa chọn nội dung và hình thức, phương pháp tổ chức câu lạc…
2d

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG Nội dung Tên hoạt động: HỘI THẢO VỀ TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ TOÁN TUỔI THƠ Mục đích: GV biết hướng dẫn học sinh lựa chọn nội dung và hình thức, phương pháp tổ chức câu…
Toan SHCM

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG NỘI DUNG Tên hoạt động: Hội đồng tự quản và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình dạy học Mục đích: GV cùng trao đổi kinh nghiệm về tổ chức HĐTQ, lựa chọn được được…
nghiwm

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG NỘI DUNG: Tên hoạt động: NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC. Mục đích: GV có kĩ năng hướng dẫn HS trong quá trình dạy học, kĩ năng đánh giá HS. Diễn biến. – Thời…