Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC A HIỂN KHÁNH

Địa chỉ: Thôn Hậu Nha, xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Trần Thị Nghiêm, Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 03503.980.017  – Email: thahienkhanh2@gmail.com