Thông báo về việc lao động tập thể, chuẩn bị năm học mới.

Tháng Tám 23, 2019 1:29 chiều

Để tổ chức lễ khai giảng long trọng và chào đón năm học mới 2019 – 2020 điểm trường B trường Tiểu học xã Hiển Khánh thông báo tới tất cả CB, GV, NV toàn trường đúng 7 giờ sáng ngày 25 tháng 8 năm 2019 các đồng chí có mặt tại trường để làm công tác vệ sinh quang cảnh toàn trường và vệ sinh các phòng học. Khi đi các đồng chí mang theo cuốc, liềm, chổi…