HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HIỂN KHÁNH NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Mười 16, 2019 3:55 chiều

Chiều ngày 9 tháng 10 năm 2019 tại văn phòng điểm trường trường Tiểu học xã Hiển Khánh tổ chức hội nghị CBCCVC năm học 2019 – 2020.

Về dự hội nghị có 38 đồng chí CBCCVC trong nhà trường, 4 đồng chí vắng mặt có lý do chính đáng.

Nội dung hội nghị gồm các phần như sau:

  1. Phần trình bày báo cáo

– Đồng chí Trần Thị Nghiêm – hiệu trưởng nhà trường báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBCCVC năm học 2018-2019 và những quy định về thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; Đánh giá tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch công tác; Triển khai kế hoạch năm học 2019 – 2020.

n1

– Đồng chí Mai Thị Thanh – chủ tịch công đoàn báo cáo tổng kết phong trào thi đua, nội dung xét khen thưởng năm học 2018-2019 và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học 2019 – 2020; dự thảo giao ước thi đua năm học 2019 – 2020.

n2

– Đồng chí Phạm Thị Châu Dung – trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả năm học 2018 – 2019 và nêu những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019 – 2020.

n3

  1. Biểu quyết và thông qua Quy chế dân chủ cơ sở; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế làm việc cơ quan; quy tắc ứng xử; quy chế thi đua khen thưởng và kỷ luật.

– Bầu ban thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí Phạm Thị Châu Dung, Nguyễn Thị Toan, Nguyễn Thị Nhàn.

  1. Ý kiến của CBCCVC; hiệu trưởng giải đáp các thắc mắc của CBCCVC; Bàn các biện pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch năm học mới…
  2. Phát động phong trào thi đua và kí giao ước thi đua giữa hiệu trưởng với tổ chức công đoàn.
  3. Bế mạc hội nghị